Bonvenon al nia retejo!

En la instruprogramo Usui Dento Ryu ni instruas la japanan kuracmetodon Usui Reiki, kiu restis origina, do sen tiuj

modifoj, kiuj karakterizas la skolon Hayashi/Takata.

Ĉu vi iam sentis, ke via vivo havas pli altan celon? Ĉu vi jam pensis tion, ke la mondo estas io pli, ol tio, kion oni instruis en la lernejo? Ĉu iam tuŝis jam vian koron la beleco de la admirindaĵoj de la mondo? Ĉu vi jam sentis iam la senfinecon? Ĉu vi jam estis en la stato de absoluta paco kaj kvieteco? Ĉu vi havas senton, ke la vivo estas io pli, ol tio, kion vi nun scias pri ĝi? Ĉu vi estas sukcesa en via vivo kaj kariero, tamen vi ne estas ankoraŭ tute feliĉa, ĉar vi sentas, ke io mankas ankoraŭ?

Se vi ankoraŭ neniam sentis ion similan, kaj vi estas ĉi tie nur pro scivolemo, vi eble ne trovos tion, kion vi deziras trovi.

Nia lernejo estas malfermita por tiuj, kiuj en sia propra vivo estas jam sukcesaj, sed en la koro ili sopiras helpi ankaŭ al aliaj.

La spiritan kuracmetodon Usui ni instruas en la lernejo Usui Dentō Ryū. La baza principo de nia lernejo estas, ke ni obeas la bazajn principojn de la fondinto kiu kreis la metodon, do la instrukciojn de majstro Usui. Ni revenas al la radikoj.

Konsidere, ke la kuracmetodo Usui Reiki estas praktika metodo, oni ne povas ĝin prezenti per teksto. La rezultoj mem kvalifikas sin: ĝis nun niaj resanigistoj resanigis preskaŭ dumil homojn.

 

La bazojn kaj ekzercojn de la metodo inter 2007 kaj 2016 ni plurfoje povis studadi en Japanio. Niaj japanaj instruistoj kaj la ricevitaj instrukcioj gvidis nin en nia spirita vojaĝo, kaj sammaniere ni gvidas niajn studentojn.

Nia lernejo Reiki ne estas ordinara. Dum en okcidentaj lernejoj de kuracmetodo Reiki la kutima instrumetodo baziĝas sur seminarioj, en nia lernejo nur la baza, enkonduka kurso estas plenumebla en instruaj seminarioj, ekster niaj instruaj centroj.

Atingi la pli altajn gradojn oni povas nur en niaj ekzercejoj (dojo), kie ni transigas la instruojn kaj instrukciojn en malgrandaj grupoj. Ĉiuj niaj instruistoj estas ankaŭ spertaj resanigistoj, kaj dum restado en Japanio ili ĉiuj ricevis rajtigon por instrui.

 

 

La ekzercado kaj ekzercoj estas la samaj en ĉiu nia ekzercejo (dojo). Se iu kursano devas paŭzi koncerne la sinekzercadon pro ia ajn kaŭzo, tiu eĉ post pluraj jaroj povas reveni al la lernejo. Ni havas dosierojn pri ĉiuj teknikoj, alproprigitaj de niaj unuopaj kursanoj, do ili povas daŭrigi la instruprogramon tie, kie ili interrompis la lernadon.

Nia instruprogramo 90 procente estas praktika, nur 10 procente teoria. Ni instruas ne per vortoj. Nia celo estas, ke ni helpu la studentojn akiri la praktikajn spertojn. Ĉiu povas progresi laŭ sia propra ritmo. Post atingo de certa grado la disĉiploj povas aliĝi al pli progresa studgrupo, kaj ili povas daŭrigi la lernadon en ĝi.

 

 

En nia lernejo longtempe estis nur unusola instruisto, kiu kapabligis dek profesiajn resanigistojn en la pasintaj jaroj. Nun, kiam ni havas jam tri instruistojn, ni esperas, ke ni povos kapabligi multe pli da profesiaj spiritaj resanigistoj en niaj ekzercejoj (“dojo”). Tiuj kursanoj, kiuj progresas sukcese, ricevas eblon, ke ili helpu al niaj resanigistoj por resanigi pacientojn.

Fininte la kurson la kursanoj fariĝas terapiistoj kaj ili povas aliĝi al la instruprogramo Jinjutsu Do, kiu estas la plej alta grado de nia lernejo. Nur profesiaj resanigistoj kaj instruistoj apartenas al tiu ekskluziva rondo. Tie la perfektiga kurso daŭras plu kadre de rilato inter majstro kaj disĉiplo, kiu instrua formo nuntempe estas tre malofta.

 

Kion ni ŝanĝis en la metodo de Majstro Usui?

En la metodo ni ŝanĝis nenion, eĉ ni revenis al la tradicio ekzerci sin regulritme en ekzercejoj (dojo). Unu el la ŝanĝiĝoj – kiuj tamen kompreneble okazis en la historio de la kuracmetodo Reiki – estas tio, ke dum la vivo de majstro Usui estis grave malpli da ekzercoj, ol kiom estas instruataj en la lernejo Usui Reiki Ryoho Gakkai (kiun fondis majstro Usui en 1922). En la pasintaj preskaŭ 100 jaroj post la morto de majstro Usui ankaŭ aliaj majstroj de Usui Reiki Ryoho Gakkai plivastigis la sferon de ekzercoj.

En la periodo de majstro Usui oni instruis la plejparton de la ekzercoj de la  japana sistemo tuj ĉe la komenco, ĉiun el ili samtempe. Nur la ekzercoj Okuden estis esceptoj, kiujn li instruis nur por siaj disĉiploj. Instruisto Dae Chong, la fondinto de nia lernejo, la tradiciajn ekzercojn klasis laŭ diversaj kategorioj: ekzistas preparaj ekzercoj, pri kiuj eĉ praktikantaj fakuloj devas okupiĝi profunde, antaŭ ol daŭrigi la studadon. Ilin sekvas poste aliaj gravaj ekzercoj jam eĉ en la plej malaltaj gradoj.

La disĉiploj de majstro Usui ricevis siajn rangojn (kyū) surbaze de tio, kiagrade emisiis vivenergion iliaj manoj. Tiun gradon majstro Usui kapablis konstati. Instruisto Dae Chong enkondukis sistemon, en kiu la lernado kaj progreso de kursanoj estas ŝtuparforma. Konsidere, ke la nombro de ekzercoj estas nemalgrave pli granda ol antaŭlonge, laŭ niaj spertoj tiu ĉi ŝanĝiĝo troviĝis avantaĝa. Entute nur tiom da ŝanĝoj okazis en la sistemo, kiujn instruisto Dae Chong realigis surbaze de la intuiciaj informoj perceptitaj de li. La tuta procezo daŭris ses jarojn, li provis plurajn variantojn de la instrusistemoj en la eŭropaj lokaj komunumoj, ĝis li trovis la plej konvenan. La ekzercado jam ekde pluraj jaroj baziĝas sur tiu ĉi sistemo, tre sukcesa en la praktiko.

 

Nia organizo estas internacia. Niaj kursoj estas atingeblaj en la lingvoj angla, hispana kaj en Esperanto.

       

La studgrupoj estas malgrandaj, kaj ekzistas ankaŭ individua instruado. La instruistoj zorge observas la progreson de unuopaj kursanoj. Ĉiu lernas laŭ sia propra ritmo. La kursanoj povas aliĝi al supera studgrupo, se ilia progresa ritmo estas pli rapida, aŭ se estas male, ili povas resti pli longtempe en la aktuala studgrupo, kaj  dum pli longa tempo ili povas okupiĝi pri sinekzercado.

Ekzistas entute 6 gradoj, el kiuj 2 gradoj finiĝas per ekzameno. La kursanoj povas lerni ĉion ekde bazgrado ĝis la grado Chuden, kaj fini la instruprogramon ricevinte atestilon pri sukcesa ekzameno. Post tio iliaj vojoj estas diversaj. 

La instruado okazas tie, kie la instruistoj vivas kaj praktikas resanigadon. La kursanoj post la alproprigo de la ĝustaj bazaj principoj rajtas kunlabori kun la instruistoj samtempe lernante de ili ĉe resanigado de pacientoj.

Instruisto Dae Chong, la fondinto de la lernejo

Ligilo al la paĝo de Dae Chong

Instruistino Seijin, la aktuala ĉefinstruisto de la lernejo

Ligilo al la paĝo de Seijin

Instruisto Kikyō

Ligilo al la paĝo de Kikyō

La instruistoj de nia lernejo

Ligilo al la retejo de instruistoj

Niaj resanigistoj

Ligilo al la retejo de Healers